Den 7-gradiga betygsskalan införs | 2007 |

I samband med Bolognauniversitetets 900-årsjubileum 1999 samlades en grupp europeiska utbildningsministrar. De började diskutera hur ett gemensamt system för högre utbildning skulle göra det lättare för både studenter och arbetskraft att röra sig mellan länderna i Europa.

Betygsskalan

Sidan uppdaterades 2019-03-12