Jan Stenberg blir unik hedersdoktor | 2010 |

Med fanfarer, sång, musik och salutskott av Jämtlands Fältartilleri firas Mittuniversitetets nya doktorer, professorer och hedersdoktorer vid årshögtiden den 19 november 2010.

Jan

Det här året slogs rekord i antal hedersdoktorer – hela fyra stycken promoverades. En av dem, industriledaren Jan Stenberg, blev Sveriges allra första hedersdoktor kopplad till turism.

Jan Stenberg utnämndes bland annat för sina insatser för Mittuniversitetets turismvetenskapliga forskning och för turismforskningsinstitutet Etour. Mittuniversitetet var först i landet med att bedriva forskarutbildning inom ämnet turismvetenskap och blev också först med en hedersdoktor kopplad till området turism.

Övriga hedersdoktorer var:


Erik Fichtelius, som utnämndes för sin långa erfarenhet av nyhets- och samhällsjournalistik på högsta nivå.

Kenneth Eriksson, från SCA:s koncernledning, som utnämndes för den betydelse han haft för utvecklingen av Mittuniversitetet och FSCN.

Björn Fjaestad, chefredaktör för Forskning och Framsteg, som utnämndes för att bland annat ha etablerat och stärkt forskningen inom flera ämnen vid universitetet.