Magdalena Forsberg och Lars Näsman blir hedersdoktorer | 2008 |

Vid akademiska högtiden 2008 fick Mittuniversitetet två nya hedersdoktorer; en sexfaldig världsmästarinna i skidskytte och en forskningsfokuserad civilingenjör.

magdalena

Magdalena fick utnämningen filosofie hedersdoktor för att hon har varit en inspiration för verksamheten vid Nationellt Vintersportcentrum på Campus Östersund. Motiveringen löd att ”hon under lång tid med utomordentlig framgång bedrivit verksamheter och framhållit värden centrala för lärosätet”.

Lars Näsman utsågs till teknologie hedersdoktor för sitt engagemang i Mittuniversitetets utveckling och för att han bidrog starkt till universitetsutnämningen 2005. Han har speciellt stöttat de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna.

Vid högtiden installerades också vår nya rektor Anders Söderholm.