Mittuniversitetet undertecknar Magna Charta | 2013 |

När Mats Tinnsten åkte ner till Italien för att underteckna Magna Charta var det en viktig markering – som visar att Mittuniversitetet alltid kommer att verka för att främja den fria forskningen.

3N9A3559FOTOCRED TINA STAFRÉN.jpg

Mats Tinnsten, prorektor vid Mittuniversitetet, åkte till Bologna i september 2013 för att skriva under Magna Charta för Mittuniversitetets räkning. Underskriften gjordes i samband med en högtidlig ceremoni – där bland annat författaren och professorn Umberto Eco var inbjuden som talare.

Magna Charta är de europeiska universitetens rättighetsförklaring. Den handlar bland annat om att frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande livsprincip och att verksamheten måste vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. Avtalet inrättades 1988, när universitetet i Bologna firade 900 år.

– Vi jobbar naturligtvis redan på det sättet, men genom att skriva under Magna Charta visade vi offentligt att vi står bakom rättighetsförklaringen. Det kändes som en viktig markering, berättar Mats Tinnsten.