– Alla idéer resulterar inte i ett företag. Det är minst lika viktigt att forskarna och studenterna utvecklas som entreprenörer och lär sig släppa fram sin drivkraft och kreativitet, säger Juliana Wettersten, innovationsrådgivare på Miun Innovation som bildas 2009.

miun innovation öppnar

Miun Innovations uppdrag är att stödja, stimulera och nyttiggöra forskning, alltså se till att forskningsresultaten kommer till användning. Det kan vara som en produkt eller tjänst på ett nytt eller befintligt företag. Men inte bara forskare är välkomna till Miun Innovation. Hit kommer också studenter för att få hjälp med att konkretisera en affärsidé och starta upp företag – som ska vara kopplat till studentens studier.

Exempel på företag som är ett resultat av Miun Innovations arbete:

ChemseQ – har utvecklat en teknik för att rena vatten från metaller och avfall och för att återvinna värdefulla metaller.

Kriskonsulterna – stödjer företag och organisationer i krishanteringsarbete samt erbjuder föreläsningar och utbildningar i förebyggande krishantering.

No Gadget Design – en konsultbyrå inom design och kommunikation med omtanke om miljö och människor.