Origo – centrum för lärande | 2010 |

En stor andel av Mittuniversitetets studenter läser på distans och vi är en av landets största aktörer inom distansutbildningar. Invigningen av ”Origo – centrum för lärande” var ett viktigt steg för att lyfta distansstudenternas betydelse.

origo

Origo skulle bli en samlingsplats för distansstudenter. Där skulle bland annat bibliotek, IT-stöd och kurser i studieteknik och informationssökning erbjudas. Örnsköldsvik var först ut och tanken var att Origo skulle inrättas på samtliga campus. Under åren har verksamheten förändrats en del och vävts in i universitetets övriga resursverksamheter för studenter.

På bilden syns hur rektor Thomas Lindstein och kommunalrådet Elvy Söderström testar distanstekniken i samband med invigningen av Origo.