Plötslig ökning av antalet examina | 2005 |

Statistik kan tolkas på många sätt. År 2005 kunde vi till exempel se att antalet studenter som tagit examen från Mittuniversitetet plötsligt hade ökat till 1557 stycken, vilket var cirka 250 fler än tidigare år. Strålande! Men vad berodde det på?

examination

Sidan uppdaterades 2019-03-12