Satsning för fler internationella studenter | 2009 |

2009 lade Mittuniversitetet extra krut på att öka antalet internationella studenter. Satsningen gjordes gemensamt av våra båda fakulteter och utgången blev kanske inte den förväntade. Men väl så bra!

 Internationalisering

Sidan uppdaterades 2019-03-12