Satsning för fler internationella studenter | 2009 |

Satsning för fler internationella studenter | 2009 |

2009 lade Mittuniversitetet extra krut på att öka antalet internationella studenter. Satsningen gjordes gemensamt av våra båda fakulteter och utgången blev kanske inte den förväntade. Men väl så bra!

 Internationalisering