Satsning för fler internationella studenter | 2009 |

2009 lade Mittuniversitetet extra krut på att öka antalet internationella studenter. Satsningen gjordes gemensamt av våra båda fakulteter och utgången blev kanske inte den förväntade. Men väl så bra!

MI7A4792.jpg

För att få hit internationella programstudenter krävdes ett bredare utbud av kurser och program på engelska. Därför utökades Mittuniversitetets engelskspråkiga utbud inför höstterminen 2009 rejält.

När utbudet fanns på plats var det dags för marknadsföring. Det togs fram en kampanjwebb, flygblad, vykort och vepor. Både lärare och studenter deltog dessutom på flera europeiska mässor.

Hur blev resultatet? Någon stor ökning av antalet internationella programstudenter blev det inte. Men tack vare ett ökat kursutbud på engelska blev det möjligt för fler utbytesstudenter att komma hit. Dessutom stärktes banden mellan lärarna inom olika program, eftersom det här var första gången man jobbade mot ett gemensamt uppsatt mål.