Socionomstudenter åker till Indien på praktik | 2015 |

Sedan många år tillbaka kan socionomstudenter vid Mittuniversitetet åka till Indien på fältförlagd utbildning. 15–20 veckor som öppnar upp ögonen för hur socialt arbete ser ut i en helt annat annan del av världen.

indien.jpg

Praktikresorna till Indien började redan i slutet av 80-talet. Att just Indien blev intressant handlade från början om att studenterna själva visade ett stort intresse för landet. Numera finns fältförlagd utbildning även i andra länder.

Vistelsen i Indien sker genom Sweden-India-projektet och är inte utformad som en traditionell individuellt handledd praktik. Utöver seminarier och rapportskrivning är den fylld av en lång rad studiebesök av både social och kulturell art. Studenterna äter, sover och lever dessutom kollektivt i en våning i staden Pune. På så sätt får gruppen en ”in-på-skinnet”-upplevelse som inte alltid är så lätt för alla. De allra flesta studenter blir överväldigade av vad de får se och uppleva – men också över hur de bemöts.

– Människornas som studenterna möter i Indien är villiga att svara på frågor, de bjuder studenterna till sina hem och är hjälpsamma på alla sätt. Utan deras generositet och öppenhet hade varken studenternas rapporter eller vår praktik varit möjlig, berättar Magnus Ottelid vid Avdelningen för socialt arbete.

Socionomutbildningen i Östersund fyllde 40 år 2011.