Startskottet för RUN-riksdagen | 2007 |

I februari varje år anordnas RUN-riksdagen, ett mycket uppskattat initiativ av Mittuniversitetet. Då samlas skolchefer, skolpolitiker och lärarutbildare i vår region för att utbyta erfarenheter.

RUN

RUN är ett regionalt utvecklingsnätverk som kommunerna i Jämtlands län, Västernorrland och Hälsingland har tillsammans med lärarutbildningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kommunförbundet Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Vid RUN-riksdagen ges möjlighet att ta del av andra skolors och kommuners utvecklingsarbete eller att ta initiativ till olika utvecklings- och forskningsprojekt. Här anordnas seminarier och föreläsningar samt ges gott om tid för diskussion. Nyckelordet är samverkan.

– En majoritet av de lärare och rektorer som vi utbildar här på Mittuniversitetet kommer att undervisa i vårt län, därför är det viktigt att vi vet vad förskolorna och skolorna efterfrågar. De får i sin tur ta del av den forskning som vi bedriver och de planer som finns för framtiden, berättar Monika Karlsson, koordinator för RUN.

RUN lockar årligen cirka 150 deltagare och är mycket uppskattad.

– Flera har sagt till mig att RUN-riksdagen är det enda ställe där mittregionens företrädare för skolan samlas. Det har blivit en viktigare knutpunkt för samarbete än vi hade kunnat ana, säger Monika.