Mittuniversitetet ökade mest i hela landet | 2005 |

Statistik kan tolkas på många olika sätt. Till exempel kunde vi se att antalet studenter som hade examen från Mittuniversitetet i Sverige plötsligt ökat till 1557, vilket var cirka 250 mer än året innan. Lysande! Men vad var orsaken? Förklaringen var enkel.

Statistik

Många elever som hade avslutat sina studier 2004 väntade sig bara på att samla sina grader fram till januari 2005 - när vi höjdes till universitetsstatus. Den plötsliga ökningen var därför inte så konstig, och vi kan gärna se att antalet grader som tilldelats har fortsatt att öka stadigt. Idag tilldelar vi ca 1800 grader per år.