Sveriges största forskningsprojekt om friluftsliv avslutas | 2013 |

46% av svenskarna har tillgång till ett par vandringskängor. I stort sett alla värnar om allemansrätten. Och vi spenderar 100 miljarder (!) per år på friluftsliv. Det och mycket mer kom fram vid Sveriges hittills största forskningsprojekt om friluftsliv.

liv

Nu har vi på fötterna att svenskarna gillar sitt friluftsliv. Så kan man sammanfatta resultaten av forskningsprojektet Friluftsliv i förändring som pågick åren 2006–2012. Projektledare var professor Peter Fredman på turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet.

– Friluftsliv i förändring hade till uppgift att ta fram grundläggande kunskaper om svenskarnas friluftsvanor för att bidra till utveckling av både friluftsliv och naturturism i Sverige, berättar projektets informatör Anders Mossing.

Programmet inleddes med en omfattande enkät till drygt 4000 personer för att ta reda på vad svenskarna tycker om friluftsliv. Med enkätresultaten som utgångspunkt jobbade sedan 15 forskare från sju universitet vidare inom olika forskningsområden.

Vad kom man då fram till i stora drag? Jo, att friluftsutövandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället: äldre är ute mer än yngre, kvinnor mer än män, höginkomsttagare mer än låginkomsttagare och personer med västerländskt ursprung mer än personer med och icke västerländsk bakgrund. Resultatet av forskningsprojektet kan sammanfattas med sex nya doktorer, 177 vetenskapliga publikationer, 6 konferenser, 40 seminarier, en rad debattartiklar ibland annat DN och Svenska Dagbladet… Och avslutningsvis en bok. Forskningsprogrammet finansierades av Naturvårdsverket och resultaten återfinns på www.friluftsforskning.se