Risk- och krisforskningscentrum (RCR) invigs | 2010 | | miun.se

Risk- och krisforskningscentrum (RCR) invigs | 2010 |

”Bringing excellence together” är devisen för Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum (RCR). Vid invigningen 2010 bjöds nationella och internationella kontakter på området in – eftersom det är just samverkan med de bästa som skapar excellens.

risk

Sidan uppdaterades 2019-03-12