Risk- och krisforskningscentrum (RCR) invigs | 2010 |

”Bringing excellence together” är devisen för Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum (RCR). Vid invigningen 2010 bjöds nationella och internationella kontakter på området in – eftersom det är just samverkan med de bästa som skapar excellens.

risk

Vid RCR studerar man bland annat hur människor bedömer risker, hur organisationer hanterar kriser och vad som påverkar samhällets sårbarhet.

Forskningen handlar framför allt om ”återkommande vardagskriser” – till exempel skogsbränder, smittoutbrott och våld i nära relationer – och hur olika organisationer samverkar när en kris sker.

– Människans syn på hur vi hanterar risker, och vad risker är, har förändrats successivt sedan kalla kriget. Tidigare handlade det mest om nationell säkerhet , idag handlar det om risker för människor och samhällen som inte har med krig att göra, som terrorism och klimatförändringen, men också vardagliga saker som elavbrott och att ha ett tryggt boende, berättar professor Anna Olofsson.

Ett av RCR:s initiativ är Risk- och krishanteringsprogrammet (180 p), som Mittuniversitetet är ensamma i Sverige om på grundnivå. Där utbildas framtidens säkerhetschefer, riskanalytiker och säkerhetssamordnare – kompetens som allt fler företag, myndigheter och kommuner efterfrågar. Det RCR satsar på nu är att bygga ett nationellt Krislabb i Östersund där framtidens krishantering kommer att utvecklas, utbildas och övas.