Twilight-fans resor fascinerar i ny bok | 2011 |

Varje dygn vallfärdar hundratals och ibland tusentals människor till två små amerikanska samhällen, Forks och La Push. Människorna är inbitna Twilight-fans. De fotograferar den lokala skolan, läkarmottagningen och bostadshusen – i jakten på den autentiska Twilight-upplevelsen.

The Travels of Twilight-Fans Fascinate in a New Book

Under 2011 släppte tre turismforskare vid Mittuniversitetet den första boken om Twilights fans och turismen som har uppstått i de populära böckernas och filmernas fotspår, ”I populärkulturturismens fotspår – Twilight + Vacation = Twication©.”.

Boken tar upp populärkultur som fenomen, fansens resande och gemenskap, betydelsen av sociala medier och hur de nya destinationerna tillvaratar och marknadsför sina produkter.

– Det som förvånade oss var fansens enorma engagemang och att deras community på webben spelar en så pass viktig roll i att hålla intresset levande. Inom communityn skapar fansen eget material kopplat till Twilight, så kallad fanfiction, till exempel spinoffserier och böcker. Det är alltså inte bara den kommersiella industrin som påverkar resandet utan också fansens egna aktivitetet och utbyte med varandra, berättar Maria Lexhagen.

Boken skrevs gemensamt av Maria Lexhagen, Christine Lundberg och Sigrid Mattsson.