Världen häpnar över forskning om Stradivarius | 2005 |

När Washington Post ringde upp Mats Tinnsten blev han riktigt förvånad. – Jag hade aldrig kunnat tro att vår forskning kring Stradivariusfiolen skulle få så stort genomslag!

stradivarius

”Forskare från Mittuniversitetet skingrar mystiken kring Stradivarius fioler” står det i ett pressmeddelande från den 6 juli 2005. Det skulle bli ett av de mest spridda forskningsrönen i Mittuniversitetets historia.

Utöver svenska medier uppmärksammades det av Washington Post, New York Times, USA Today, The Independent och en lång rad andra internationella dagstidningar och vetenskapsmagasin. ”Swedes Go High-Tech to Crack Stradivari Code” blev rubriken i Washington Post.

– Det sändes faktiskt också på lokalradion i Sydafrika. Peter har en släkting som arbetar inom Sida och plötsligt hörde han dem prata om vår forskning på radio, berättar Mats med ett skratt.

Det var alltså nuvarande prorektor Mats Tinnsten och professor Peter Carlsson som hade bestämt sig för att försöka skapa en fiol med samma akustiska egenskaper som en äkta Stradivarius. Det skulle göras med hjälp av avancerade matematiska optimeringsmetoder. Att kopiera en Stradivariusfiol rakt av går inte, eftersom träet är ett levande material med stora, naturliga variationer. Men resultatet av Mats och Peters forskning tydde dock på att man kan överbrygga sådana svårigheter med modern teknik och kraftfulla datorer. Ett revolutionerande resultat!

Men varför forskade de egentligen inom det här ämnet? Historien är lång men värd att berätta:

När Mats pluggade till civilingenjör gjorde han sitt X-jobb (1984) inom en viss numerisk metod för svängnings- och hållfasthetsberäkningar på trä. Att jobba med en vanlig träplanka kändes trist, därför valde Mats att bygga en modell av ett äkta Stradivariuslock och gjorde sina beräkningar på det. Stradivariuslocket var dessutom snyggare än träplankan att ha på framsidan av X-jobbet.

1990 anställdes Mats på Mitthögskolan, samtidigt som Peter Carlsson. Båda bestämde sig för att doktorera. Mats disputerade i hur svängande strukturer genererar ljud och hur man kan minimera bullar och Peter disputerade inom trä.

– En dag i samband med disputationen tänkte jag: ”Jag kan svängningar och Peter kan trä – vi borde fortsätta med mina optimeringsberäkningar av trä till fiollock!”, berättar Mats.