Två nya spännande utbildningar | 2009 |

2009 var året då Mittuniversitetet fick två nya, spännande utbildningar; Kriminologprogrammet och Risk- och krishanteringsprogrammet.

Kriminologi

– Kriminologprogrammet startades för att vi skulle kunna forska och utbilda i tillämpad kriminologi. Mittuniversitetet är ensamma i landet om att erbjuda en kriminologiutbildning där studenterna jobbar praktiskt inom rättspsykiatrin, kriminalvården och polisen under utbildningen, berättar Susanne Strand, ämnesföreträdare för kriminologi.

Årets andra nyhet, Risk- och krishanteringsprogrammet, utbildar framtidens säkerhetschefer, riskanalytiker och säkerhetssamordnare. Studenterna lär sig hur människor och organisationer förebygger och hanterar hot, risker och kriser. Det kan handla om allt från våld i nära relation och att gå ensam hem på natten – till hur myndigheter agerar vid större katastrofer som bränder, olyckor, terrorangrepp och orkaner.