”Jesus sade till dem: Hon är min fru…”. Texten på ett antikt papyrusfragment skapar stor uppståndelse världen över. Var karln gift?

fråga

Vid en konferens i Rom i september 2012 visades ett unikt papyrusfynd upp för första gången. Fyndet väckte stor uppmärksamhet eftersom texten på fragmentet antydde att Jesus var gift. Analyser visade dessutom att dokumentet med stor sannolikhet var autentiskt och ingen nutida kopia.

En av dem som granskade texten på den lilla papyruslappen, och översatte den till svenska, var Mittuniversitetets forskare och religionshistoriker Jörgen Magnusson.

– Det här är en tidig vittnesbörd om att åtminstone en grupp kristna menade att Jesus var gift. Det har varit populärt att spekulera i om Jesus var gift, därför är det här dokumentet mycket viktigt. Om Jesus var gift eller inte klargörs inte av texten, men att dra slutsatsen att han inte var det, är också förhastat. På så sätt påverkar fragmentet vår förförståelse av exempelvis texter om Jesus i Nya Testamentet, säger Jörgen.

Innehållet i texten är alltså intressant på många sätt. Bland annat öppnar det upp för nya tolkningar av texter i Nya Testamentet och andra tidiga kristna källor som Maria Magdalenas evangelium och Filips evangelium. Tidigare utgick man ifrån att sådant som kunde tolkas som en erotisk relation mellan Jesus och Maria Magdalena var metaforer för en enbart andligt intim relation. Men om han faktiskt var gift kan texterna ses i ett helt nytt ljus.

– Dessutom kan vi då misstänka att andra tidiga texter kan ha avsetts att läsas mer konkret än vi tidigare tänkt oss, konstaterar Jörgen.

Om Jörgen har några egna papyrusrullar hemma på kammaren?

– Haha, det skulle jag inte få säga även om jag hade det. Vilket jag naturligtvis inte har.