På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen 2003. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 3 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med 2003. Innehållet kan variera beroende på språk.

Tredje gången gillt! | 2003 |

Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det...

Sidan uppdaterades 2019-02-18