Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. I allt detta ryms fantastiska möjligheter men också viktiga vägval. Med denna strategi formar vi vår syn på oss själva, på världen, på samtiden och på framtiden.

MI7A6381.jpg

Vår vision 

Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. 

Våra mål 

Med utgångspunkt i vårt uppdrag och vår vision har vi formulerat följande mål: 

1. Våra akademiska miljöer är starka och tar sig an globala utmaningar 

 • Stärka och synliggöra kopplingen mellan forskning och utbildning
 • Utveckla profilerade, starka och välkända forsknings- och utbildningsområden 
 • Utveckla våra interdisciplinära arbetssätt för att främja kunskapsutveckling och  spridning

2. Vår verksamhet på den globala arenan driver och bidrar till den regionala utvecklingen 

 • Öka och utveckla vår samverkan internt, regionalt, nationellt och internationellt 
 • Stärka befintliga och utveckla nya internationella utbyten och forskningssamarbete 
 • Öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan 

3. Vår forskning och utbildning tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet 

 • Vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla  utbildningsformer och teknikstött lärande 
 • Vara kända för vårt engagemang och vår kvalitet i det livslånga lärandet 
 • Tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter 

4. Vår studie- och arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling 

 • Öka vår internationella, nationella och regionala attraktivitet 
 • Stärka och utveckla det aktiva ledar- och medarbetarskapet 
 • Stärka och utveckla vår digitala studie- och arbetsmiljö

Mittuniversitetets strategi