Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. I allt detta ryms fantastiska möjligheter men också viktiga vägval. Med denna strategi formar vi vår syn på oss själva, på världen, på samtiden och på framtiden.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Vår vision 

Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. 

Våra mål 

Med utgångspunkt i vårt uppdrag och vår vision har vi formulerat följande mål: 

1. Våra akademiska miljöer är starka och tar sig an globala utmaningar 

 • Stärka och synliggöra kopplingen mellan forskning och utbildning
 • Utveckla profilerade, starka och välkända forsknings- och utbildningsområden 
 • Utveckla våra interdisciplinära arbetssätt för att främja kunskapsutveckling och  spridning

2. Vår verksamhet på den globala arenan driver och bidrar till den regionala utvecklingen 

 • Öka och utveckla vår samverkan internt, regionalt, nationellt och internationellt 
 • Stärka befintliga och utveckla nya internationella utbyten och forskningssamarbete 
 • Öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan 

3. Vår forskning och utbildning tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet 

 • Vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla  utbildningsformer och teknikstött lärande 
 • Vara kända för vårt engagemang och vår kvalitet i det livslånga lärandet 
 • Tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter 

4. Vår studie- och arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling 

 • Öka vår internationella, nationella och regionala attraktivitet 
 • Stärka och utveckla det aktiva ledar- och medarbetarskapet 
 • Stärka och utveckla vår digitala studie- och arbetsmiljö

Mittuniversitetets strategi