Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. I allt detta ryms fantastiska möjligheter men också viktiga vägval. Med denna strategi formar vi vår syn på oss själva, på världen, på samtiden och på framtiden.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sidan uppdaterades 2020-02-22