Vår verksamhet vilar på en grund av lika villkor, delaktighet och samtal – mellan medarbetare, mellan studenter och medarbetare, mellan verksamhet och ledning, och mellan verksamhet och omgivande samhälle.