Så kan symtom på stroke upptäckas tidigt

Stroke är en åkomma som kan drabba hårt och utan förvarning. Men det finns ett sätt att spåra vilka som ligger i riskzonen. En ny typ av digitalt stetoskop där man med AI:s hjälp kan analysera hjärtljud och rytm håller nu på att tas fram av forskare på Mittuniversitetet.

Jan Lundgren på UR-föreläsning.

Sidan uppdaterades 2024-05-06