Här tränar brandmännen på att bemöta terrordåd – i jättesimulatorn

Hur förbereder man sig på terrordåd, skogsbränder och andra katastrofer utan att uppleva dem på riktigt? På Mittuniversitetets campus i Östersund är det möjligt – tack vare avancerad simuleringsteknik.

RCR brandman brandmän

Brandmännen jobbar snabbt och effektivt med att ta hand om de skottskadade personerna som ligger blödande på golvet i gallerian. Alla är spända av adrenalinet som forsar genom deras kroppar, och nervositeten är påtaglig – den misstänkte skytten är fortfarande aktiv. Plötsligt detonerar en sprängladdning, och hela byggnaden fylls med rök.
– För oss hade det varit väldigt svårt att öva ett sådant här scenario på något annat sätt, säger Johan Wickenberg från Räddningstjänsten i Jämtland.

Scenariot hade kunnat vara verklighet, men idag är det bara en simulering. Bakgrunden består av projicerade bilder som föreställer en galleria, de livlösa offren är dockor och ”bomben” är bara ett av verktygen som används för att simulera en krissituation på RCR Lab i Östersund.

RCR Lab – som öppnade 2017 – är en del av Mittuniversitetets Risk and Crisis Research Centre, där man utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet i samhället. Verksamheten består bland annat av forskning och utbildning – men innefattar även en samverkan med företag och myndigheter som vill träna sin personal så att de kan vara bättre förberedda när krisen kommer på riktigt.

Det är därför Johan Wickenberg, Ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten i Jämtland, är där idag. Brandmännen öppnar dörren till labbet och kommer ut ur den kaosartade situationen. Svetten lackar i pannorna och vilopulsen är långt borta.
– Vi vill öva så verklighetstroget som möjligt, så det här adrenalinpåslaget är bara bra, säger Johan och ler.

I skuggan av de senaste årens terrordåd i städer som Paris, Köpenhamn och Stockholm har han och kollegorna sett ett större behov av att kunna stötta sjukvården vid liknande händelser i framtiden.
– Vi hade börjat titta på händelser som vi kallar ”pågående dödligt våld”. Om det sker en stor attack så är det inte bara polisen och sjukvårdare som kallas in, utan alla möjliga resurser. Men som brandman är man inte direkt tränad för att gå in i en lokal för att hjälpa skadade, samtidigt som du hör skottlossning. Därför finns det ett behov av att träna inför sådana scenarion.

Men att få till en realistisk övning är lättare sagt än gjort. Där kom RCR Lab in i bilden. Tillsammans med personalen på Mittuniversitetet skapade Räddningstjänsten ett scenario i ett köpcentrum, där det pågår en skjutning. Med hjälp av statister, datoranimerade bakgrunder och effekter som värme, rök och ljud, fick Johans personal chansen att träna i en så realistisk miljö som möjligt.
– Det här är inget vi har testat tidigare, men redan med första gruppen såg jag hur de levde sig in i situationen och reagerade som vi hade hoppats. Efteråt fick vi många positiva kommentarer, berättar Johan.

Möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt träna sin personal inför ett tänkbart scenario är  RCR Labs största fördel. Minna Lundgren, forskare vid RCR, menar att många olika branscher skulle gynnas av att utbilda sin personal på det här sättet.
– Alla i hela samhället behöver fundera kring hur de skulle hantera en kris, och då är vårt labb en utmärkt miljö för att faktiskt testa ett scenario ”på riktigt”, säger hon.

Enligt henne behövs det väldigt lite för att en person ska uppleva ett simulerat scenario som realistiskt, och det är inte bara blåljuspersonal som behöver vara förberedda på krisen.
– Så väl det lilla som stora företaget kan gynnas av att träna i RCR Lab. Hur agerar butikspersonalen om det sker en attack mot ett köpcentrum, eller om det inträffar någon annan våldsam incident? Alla branscher kan få en skräddarsydd övning baserad på organisationens behov, berättar hon.

RCR Lab får därför förfrågningar från företag över hela landet.
– Vi är öppna för kontakt med alla som skulle vilja samverka, och vi har tagit emot en hel del studiebesök från privata aktörer som är intresserade av vad vi kan erbjuda dem och deras personal.

Och det behöver inte vara risker och kriser som simuleras i labbet. Minna Lundgren säger att företag kan träna sin personal på i princip vilket scenario som helst.
– Det var till och med ett gäng här och spelade in en musikvideo, så labbet är verkligen mångsidigt, säger hon och skrattar.

Läs mer om forskningen på RCR och RCR Lab här.

Läs mer om utbildningar kopplade till RCR här.