Omvårdnad

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen OMVÅRDNAD. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor som är taggade med OMVÅRDNAD. Innehållet kan variera beroende på språk.

Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för...

Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för...

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa

Ju tidigare en utbildningskedja bryts desto sämre är framtidsutsikterna. I frågan om att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet är...

Forskare får diplom av drottning Silvia för diabetesforskning

Malin Rising Holmström vid Mittuniversitetet driver ett projekt som fått forskningsmedel från Majblommestiftelsen för att forska om barn med diabetes...