Omvårdnad

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen OMVÅRDNAD. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor som är taggade med OMVÅRDNAD. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nytt forskningsprojekt ska ge säkrare vårdkedja

När hälso- och sjukvården minskar sina kostnader blir ofta vårdkedjan hårt belastad och följden blir snabba förflyttningar av patienter. Ett...

Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för...

Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för...

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa

Ju tidigare en utbildningskedja bryts desto sämre är framtidsutsikterna. I frågan om att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet är...