På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen PSYKOLOGI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor som är taggade med PSYKOLOGI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Psykologmottagningen ger KBT via internet

Internetförmedlad psykologisk behandling ökar tillgängligheten till psykosocialt stöd. I Jämtlands län erbjuds dock denna möjlighet endast vid ett begränsat antal hälsocentraler. Därför erbjuder nu...

Psykisk ohälsa ska mötas med effektiv behandling

Samhället måste öka antalet legitimerade psykologer i primärvården så att fler kan få rätt vård och behandling. Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, så är den säll...

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa

Ju tidigare en utbildningskedja bryts desto sämre är framtidsutsikterna. I frågan om att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet är därför skolframgång en viktig beståndsdel för god...