Psykologi

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen PSYKOLOGI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 5 svenska sidor som är taggade med PSYKOLOGI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Arbetstidsförkortningen på Östersundshem gav störst effekt bland kvinnor

Ökat välbefinnande, bättre sömn och en känsla av att man orkar mer är några resultat som presenteras i en delrapport av de forskare vid Mittuniversitetet...

Forskning kring hur vi fattar beslut ger doktorshatt

Att fatta beslut tillsammans spelar en viktig roll i samhället. I en avhandling från Mittuniversitetet konstateras att det lönar sig för till...

Psykisk ohälsa ska mötas med effektiv behandling

Samhället måste öka antalet legitimerade psykologer i primärvården så att fler kan få rätt vård och behandling. Trots att psykisk ohälsa är den...

Hög kvalitet på forskarutbildningen inom psykologi

Mittuniversitetets forskarutbildning inom psykologi får utmärkta vitsord i Universitetskanslersämbetets, UKÄs, granskning som konstaterar att...