Religionsvetenskap

Spara favorit

I religionsvetenskap studeras religioner i historia och nutid, ur flera olika aspekter.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen RELIGIONSVETENSKAP. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 1 svensk sida som är taggade med RELIGIONSVETENSKAP. Innehållet kan variera beroende på språk.

Magisterprogram i religionsvetenskap

I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner – som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner...