Organisationers kommunikation

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ORGANISATIONERS KOMMUNIKATION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med ORGANISATIONERS KOMMUNIKATION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Licentiatseminarium i data- och systemvetenskap: Klas Gustavsson

Den 13 Juni ägde ett licentiatseminarium i data- och systemvetenskap rum på Mittuniversitetet. Klas Gustavsson försvarade sin avhandling "Stochastic...

Vägen till krisberedskap avslöjar ojämlikheter i samhället

Myndigheters sätt att kommunicera risker och kriser avslöjar ett sårbart och ojämlikt samhälle. Det visar en internationell studie från Risk-...

Ny rapport: När larmen tystnar

I en ny rapport från DEMICOM har Elisabet Ljungberg undersökt kommunikationssituationen i händelse av kris. Vilka mediekanaler använder människor för...

Nytt verktyg mäter organisationers förmåga att kommunicera

Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet arbetar för att ta fram ett verktyg för att utvärdera, jämföra och utveckla kommunikationsmognaden hos...