Institutionen för omvårdnad (OMV)

Spara favorit 1 jul juli 2019

Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Institutionen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som psykiatrisjuksköterska och distriktssjuksköterska

Följande specialistutbildning är vilande tills vidare: ambulanssjuksköterska, barnmorska, barnsjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska.

Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Studiegången, Hus L, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se