Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Spara favorit 7 nov november 2016

Avdelningen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Avdelningen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som ambulanssjuksköterska, barnmorska, operationssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, distriktssjuksköterska, barnsjuksköterska samt vård av äldre.

Kontakta OMV-avdelningen

Avdelningschef:
Eva Dannetun

Postadress:
OMV
851 70
Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10
Hus D

OMVexp@miun.se