Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Spara favorit 1 okt oktober 2018

Avdelningen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Avdelningen för omvårdnad ansvarar för en grundutbildning – Sjuksköterskeutbildningen. Här finns även specialistutbildningar som psykiatrisjuksköterska och distriktssjuksköterska

Följande specialistutbildning är vilande tills vidare: ambulanssjuksköterska, barnmorska, barnsjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska.

Kontakta OMV-avdelningen

Avdelningschef:
Kerstin Björkman-Randström

Postadress:
OMV
831 25 
Östersund

Besöksadress:
Studiegången
Hus L

OMVexp@miun.se