PISA

Spara favorit Skriv ut 17 feb februari 2016

Programme for International Student Assessment

Den 5 juni skickades data in från Sverige för 5413 elever som deltagit i PISA 2015. Vi nådde upp i de 5400 eleverna som krävdes. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla som arbetat med PISA ute på skolorna och till eleverna. Ett STORT tack!

Sedan eleverna gjorde PISA-provet i mars så har vi på PISA Nationella Centrum sammanställt data och rättat prov. Nu kommer den internationella projektgruppen ta över våra data. Nästa sommar kommer vi få resultaten och sedan skrivs en rapport. Inga resultat räknas fram för den enskilda skolan eller den enskilda eleven eftersom PISA-studien inte är gjord för att mäta varken på skol- eller individnivå. Den svenska rapporten släpps samtidigt som den internationella OECD-rapporten i december 2016.

Det är Skolverket som på regeringens uppdrag ansvarar för PISA. Datainsamling och rapportskrivning görs av Mittuniversitetet på uppdrag av Skolverket. För mer information se Skolverkets webbplats.

Har du frågor om PISA?

Se om dina frågor finns besvarade under vanliga frågor och svar Vad är PISA?