Förlossningsrelaterad rädsla och oro bland gravida

Spara favorit 20 sep september 2017

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för psykologiska faktorer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla bland gravida kvinnor.

I Sverige rapporterar ca 15-20% av gravida kvinnor att de känner oro och rädsla inför den väntande förlossningen. Trots den höga prevalenssiffran vet vi väldigt lite om denna form av rädsla eller ångest från ett psykologiskt perspektiv.

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för psykologiska faktorer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla bland gravida kvinnor. Projektet började som en tvärsnittsstudie, där gravida kvinnor rekryterades via ordinarie mödrahälsovård i två medelstora svenska regioner. Denna studie följs nu upp med ytterligare data från förlossning och BB, samt självskattningar 6-8 månader efter förlossningen.

Projektet drivs vid Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet, i samarbete med Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro Universitet.

Medarbetare: Johanna Thomtén (docent MIUN), Örjan Sundin (professor MIUN), Elisabet Rondung (doktorand MIUN), Ida Flink (docent CHAMP), Lisa Lundström (specialistläkare Anestesi och Intensivvård, Region Jämtland Härjedalen)

Projektansvarig: Johanna Thomtén, docent, Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet

Kontaktperson: Elisabet Rondung