SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 21 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. Totalt är vi 700 000 akademiker.

Det förbund som är kontaktförbund för oss inom universitets och högskolesektorn heter Sulf och är ett av Sacos fack- och yrkesförbund.

Aktuella frågor för Saco/Sulf på Mittuniversitetet är: är översyn av samverkansavtal och arbetstidsavtal.

 

 

Kontakta Saco

Börje Norlin

Universitetslektor

010-1428594

Jokka Flaming

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1427936

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428809

Marcus Sundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428262

Gertrud Olauzon

Universitetsadjunkt

010-1428358

Magnus Carlsson

It-arkitekt|IT Architect

010-1427867

Lena Lundgren

Programansvarig|Programansvarig

010-1428204