SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 21 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. Totalt är vi 700 000 akademiker.

Det förbund som är kontaktförbund för oss inom universitets och högskolesektorn heter Sulf och är ett av Sacos fack- och yrkesförbund.

Aktuella frågor för Saco/Sulf på Mittuniversitetet är: är översyn av samverkansavtal och arbetstidsavtal.

 

 

Kontakta Saco

Börje Norlin

Universitetslektor

010-142 85 94

Jokka Flaming

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-142 79 36

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 88 09

Marcus Sundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 82 62

Gertrud Olauzon

Universitetsadjunkt

010-142 83 58

Magnus Carlsson

It-arkitekt|IT Architect

010-142 78 67

Lena Lundgren

Programansvarig|Programansvarig

010-142 82 04