SACO

SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete. Här beskriver vi några av de frågor som vi driver just nu.

 

Årsmöte

Saco-s/SULF bjuder in till årsmöte den 24/3 2020, klockan 16.00! Årsmötet kommer att sändas via video på båda campusorterna. Skriv in datumet redan nu. I Sundsvall samlas vi i N 102 och i Östersund i F 217.
Vi bjuder på fika förstås!

 

 

Nyheter