Mittuniversitetet utfärdar årligen mellan 1 500 - 1 900 examina.

Mittuniversitetets examensstatistik

Se vår "snabbstatistik" för fördelningen av utfärdade examina under de senaste sex åren.

Snabbstatistik över Mittuniversitetets utfärdade examina 2015-2020

Mittuniversitetets examensstatistik presenteras efter kalenderår med start 1 januari 1994, som var det första hela året sedan Mitthögskolan bildades 1 juli 1993.

Detaljerad statistik visas för åren 1994-2011 i dokumenten nedan. Mitthögskolans och Mittuniversitetets statistik presenteras åtskiljt, men på ett likartat sätt. Detaljerad statistik fr o m år 2012 erhålls från Examensfunktionen efter förfrågan: examen@miun.se 

Extern statistik

Med hjälp av Universitetskanslersämbetets och Statistikmyndighetens statistik kan du exempelvis jämföra Mittuniversitetet med andra lärosäten.