Examensringen – ett minne för livet! Mittuniversitetets examensring och doktorsring är specialdesignade av silversmed Kerstin Öhlin Lejonklou i Östersund.