Mittuniversitetets examensbeskrivningar

Generella examina

Högskoleexamen

Högskoleexamen är den lägsta generella examen, d v s den första akademiska examen man kan läsa till i den svenska "examenstrappan". Högskoleexamen har alltid en inriktning, vilken består av endera det huvudområde som studierna består av eller speglar det  programnamn som studierna är tagna inom - det senare gäller endast vissa specifika program. Examensbeskrivningen för denna examen finns i flera versioner:

Högskoleexamen, för studenter antagen mellan 070701-130831
Högskoleexamen, för studenter antagna fr o m 130901

Kandidatexamen

Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Reglerna för examen med eller utan förled finns samlade i en och samma examensbeskrivning:

Kandidatexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie, för student antagen fr o m 070701

Magisterexamen

Magisterexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Magisterexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Reglerna för examen med eller utan förled finns samlade i en och samma examensbeskrivning:

Magisterexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie, för student antagen fr o m 070701

Masterexamen

Masterexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Masterexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Reglerna för examen med eller utan förled finns samlade i en och samma examensbeskrivning:


Masterexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie

Licentiatexamen

Licentiatexamen är den första/lägsta examen på forskarnivå. För forskarexamina gäller alltid att de kurser (egentligen prov) som anges i den allmänna och individuella studieplanen, som upprättas för varje forskarstudent, ska vara godkända för att examensbevis ska kunna utfärdas.

Licentiatexamen, för student antagen fr o m 070701 

Doktorsexamen

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. För forskarexamina gäller alltid att de kurser (egentligen prov) som anges i den allmänna och individuella studieplanen, som upprättas för varje forskarstudent, ska vara godkända för att examensbevis ska kunna utfärdas.

Doktorsexamen, för student antagen fr o m 070701

Yrkesexamina

Barnmorskeexamen

När du har erhållit examensbeviset ska du ansöka om legitimation för barnmorskor hos Socialstyrelsen: www.sos.se

Barnmorskeexamen, antagen fr o m vårterminen 2012

Biomedicinsk analytikerexamen

Studenter som läst programmet Biomedicinsk analytiker med studieort Sundsvall efter 2007-07-01 avlägger examen vid Uppsala universitet och hänvisas därför till Uppsalas examensenhet.

Civilekonomexamen

Examensbeskrivning för denna examen finner du nedan:

Civilekonomexamen

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen finns med flera inriktningar, men alla anges i en och samma examensbeskrivning:

Civilingenjörsexamen, antagen fr o m 070701

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen finns med flera inriktningar, vilka återfinns i en och samma examensbeskrivning:

Högskoleingenjörsexamen, antagen fr o m 070701

Lärarexamen, Förskollärarexamen m fl

Det finns många versioner av examensbeskrivningen för Lärarexamen. Välj i första hand den beskrivning som gällde den termin du antogs till utbildningen. Du kan dock välja någon annan beskrivning - huvudsaken är att du uppfyller alla fordringar som anges i en och samma beskrivning.

1993 års examensordning - utfärdas t o m 2030-06-30
Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2001
Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2003
Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2005
Lärarexamen, antagen fr o m våren 2007

2007 års examensordning - utfärdas t o m 2030-06-30

Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2007

2007 års examensordning - ingen "deadline"

Förskollärarexamen, antagen fr o m hösten 2011
Förskollärarexamen, antagen fr o m hösten 2022

Grundlärarexamen, antagen fr o m hösten 2011
Grundlärarexamen, antagen fr o m hösten 2022

Ämneslärarexamen, antagen fr o m hösten 2011
Ämneslärarexamen, antagen fr o m hösten 2022

Psykologexamen

Examensbeskrivning för denna examen finner du nedan:

Psykologexamen, antagen ht08 - vt18
Psykologexamen, antagen fr.o.m. ht18

Sjuksköterskeexamen

Examensbeskrivningen för denna examen finns i flera versioner. När du har erhållit examensbeviset ska du ansöka om legitimation för sjuksköterskor hos Socialstyrelsen: www.sos.se

Sjuksköterskeexamen, antagen ht07 - vt12
Sjuksköterskeexamen, antagen ht12 - vt18 
Sjuksköterskeexamen, antagen fr.o.m ht18

Socionomexamen

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen finns med flera olika inriktningar, vilka alla anges i en och samma examensbeskrivning. Vissa specialistsjuksköterskor kan ansöka om förskrivningsrätt hos Socialstyrelsen, vilket görs efter att examensbeviset har utfärdats. För ytterligare information om förskrivningsrätt, se: www.sos.se

Specialistsjuksköterskeexamen, antagen fr o m 070701

Sidan uppdaterades 2023-01-02