Doktorsexamen

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. För forskarexamina gäller alltid att de kurser (egentligen prov) som anges i den allmänna och individuella studieplanen, som upprättas för varje forskarstudent, ska vara godkända för att examensbevis ska kunna utfärdas.

Doktorsexamen, för student antagen fr o m 070701