Cvilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen finns med flera inriktningar, men alla anges i en och samma examensbeskrivning:

Civilingenjörsexamen, antagen fr o m 070701