Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen finns med flera olika inriktningar, vilka alla anges i en och samma examensbeskrivning. Vissa specialistsjuksköterskor kan ansöka om förskrivningsrätt hos Socialstyrelsen, vilket görs efter att examensbeviset har utfärdats. För ytterligare information om förskrivningsrätt, se: www.sos.se

Specialistsjuksköterskeexamen, antagen fr o m 070701