Gamla tentor

Spara favorit 22 okt oktober 2019

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Tentorna är sorterade i bokstavsordning under respektive ämne. De tentor vi inte kunde kategorisera finner du under "Övrigt". Du kan även söka efter tentan i sökrutan som finns på sidan.  Publiceringen sker successivt, med viss fördröjning.

Tänk på att de tentor som finns publicerade här endast är exempel på hur tentorna sett ut tidigare. Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs kan därför ha ett helt annat innehåll än tidigare terminer. För mer information om vad som är relevant att studera inför just din tenta rekommenderar vi att du rådgör med läraren för kursen.

Leta efter gamla tentor

Skriv in kurs, program eller ämne

Byggnadsteknik  
Byggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik (2)  
Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik (2)  
Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I (2)  
Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II (2)  
Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning (4)  
Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad (2)  
Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner (2)  
Datateknik  
Datateknik AV, Distribuerade system (2)  
Datateknik AV, Distribuerade system I (1)  
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar (2)  
Datateknik AV, Multimediekodning och -distribution (1)  
Datateknik AV, Sannolikhetslära och stokastiska processer (2)  
Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs (2)  
Datateknik GR (A), Java I (2)  
Datateknik GR (A), Operativsystemsteori (3)  
Datateknik GR (B), Industriell datakommunikation (1)  
Datateknik GR (B), Multimedie- och kommunikationssystem (3)  
Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet (3)  
Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik (2)  
Industriell organisation och ekonomi AV, Vetenskaplig metod (2)  
Elektronik  
Elektroteknik  
Elektroteknik GR (A) Digitalteknik med VHDL (1)  
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem (1)  
Elektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem (2)  
Elektroteknik GR (A), Introduktion till styr- och reglerteknik (1)  
Elektroteknik GR (B), Analog elektronik (3)  
Elektroteknik GR (B), Introduktion till programmering av inbyggda system (3)  
Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer (2)  
Elektroteknik GR (B), Reglerteknik (3)  
Elektroteknik GR (B), Signaler och system (2)  
Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system (2)  
Energiteknik  
Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem (2)  
Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer (1)  
Energiteknik GR (B), Byggnadens energisystem (1)  
Energiteknik GR (B), Effektiv resurs- och energianvändning (3)  
Energiteknik GR (B), Kraft och värme (2)  
Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring (3)  
Engelska  
Fysik  
Företagsekonomi  
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik (4)  
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation (2)  
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision (2)  
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare (3)  
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring (2)  
Grafisk design  
Grafisk design GR (A) Grafisk Designhistoria I (1)  
Grafisk design GR (A), Digital bildhantering (1)  
Grafisk design GR (A), Typografi och form (1)  
Grafisk design GR (B), Grafisk designetik (2)  
Historia  
Idrottsvetenskap  
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa (3)  
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I (2)  
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktisk tillämpning inom lagsporter (3)  
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II (3)  
Industriell organisation och ekonomi  
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Redovisning (3)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Affärssystem (3)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Beslutsanalys I - Beslutsanalys och beslutsverktyg (2)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation (4)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling (4)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Verksamhetsanalys för IT-stöd (3)  
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Beslutsanalys II - risk- och beslutsanalys (1)  
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik (3)  
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys (5)  
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning (1)  
Journalistik  
Juridik  
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt för samhällsvetarprogrammet (3)  
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt (3)  
Juridik GR (A), Juridik med inriktning mot arbetsrätt (3)  
Kemi  
Kemi GR (A), Grundläggande laboratorievetenskap (1)  
Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer (3)  
Kemi GR (B), Analytisk Kemi (1)  
Kemi GR (C), Molekylär struktur (1)  
Kriminologi  
Kulturgeografi  
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld (2)  
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld (4)  
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet (3)  
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism (3)  
Kvalitetsteknik  
Kvalitetsteknik GR (A), Grundkurs i kvalitetsteknik för risk- och krishantering (1)  
Maskinteknik  
Maskinteknik AV, Elasticitetsteori (2)  
Maskinteknik GR (A), Hållfasthetslära (1)  
Maskinteknik GR (A), Konstruktionsteknik I (2)  
Maskinteknik GR (A), Moderna material (2)  
Maskinteknik GR (A), Tillämpad mätteknik (1)  
maskinteknik GR (A), Verkstadsmätteknik (1)  
Maskinteknik GR (B), Materialteknik (3)  
Maskinteknik GR (C), Analys och simulering av mekanisk konstruktion (2)  
Maskinteknik GR (C), Datorstödd dimensionering (3)  
Maskinteknik GR (C), Maskinelement (2)  
Maskinteknik GR (C), Tillämpad biomekanik (2)  
Matematik  
Maskinteknik GR (C), Konstruktionsteknik II (3)  
Matematik BE, Baskurs 4 i matematik (3)  
Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer (3)  
Matematik GR (A), Algebra med funktionslära (3)  
Matematik GR (A), Analys för ingenjörer (3)  
Matematik GR (A), Diskret matematik (1)  
Matematik GR (A), Diskret matematik A (3)  
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i analys (1)  
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik (2)  
Matematik GR (A), Kompletteringskurs i analys (3)  
Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6 (2)  
Matematik GR (B), Linjär algebra II (1)  
Matematik GR (B), Matematisk statistik (3)  
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik (1)  
Medicin  
Medicinsk veten (74)  
Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande (2)  
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I (1)  
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom I (1)  
Medicinsk Vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi (2)  
Medie o kommunikationsvetenskap  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap (2)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation (3)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Projektledning inom grafisk design (2)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation (3)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Yrkesroll, projekt och kommunikation (3)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Kommunikationsvärde för organisationer (2)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation (3)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Vetenskaplig metod I (2)  
Miljövetenskap  
Miljövetenskap AV, Integrerad miljöbedömning (2)  
Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv (3)  
Miljövetenskap AV, Styrning för hållbar utveckling (1)  
Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa (1)  
Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa EkoE (1)  
Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE (2)  
Nationalekonomi  
Nationalekonomi (48)  
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration (2)  
Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och Marknader (2)  
Omvårdnad  
Pedagogik  
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Förskollärare (1)  
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare (3)  
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna l, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (2)  
Pedagogik GR (B), Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet (1)  
Psykologi  
Psykologi AV, Hälsopsykologi, utredning och intervention (2)  
Psykologi AV, Neuropsykologi, utredning och intervention (3)  
Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och Beteendemedicin för psykologprogrammet (1)  
Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet (2)  
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik (2)  
Psykologi GR (B), Miljöpsykologi för Psykologprogrammet (2)  
Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik för Psykologprogrammet (1)  
Psykologi GR (C), Klinisk psykologi för psykologprogrammet (2)  
Rehabiliteringsvetenskap  
Socialt arbete  
Sociologi  
Statsvetenskap  
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv (3)  
Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning (3)  
Statsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället (3)  
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik (1)  
Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering (3)  
Svenska språket  
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 (3)  
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2 (2)  
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3 (3)  
Turismvetenskap  
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet (4)  
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism (2)  
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld (3)  
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang (2)  
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information (2)  
Övrigt  
Biologi GR (A), Anatomi och fysiologi (1)  
Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I (1)  
Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II (1)  
Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift (2)  
Datateknik AV, Tillämpad optimering (2)  
Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt (1)  
Datateknik GR (C), Programspråksteori (1)  
Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik (2)  
Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik (1)  
Energiteknik GR (B), Kraft och värmeteknik (1)  
Folkhälsovetenskap GR (A) (2)  
Fysik AV, Introduktion till nanoteknik (1)  
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk (2)  
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer (1)  
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar (1)  
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster (2)  
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap (1)  
Grafisk design GR (A), Visuell identitet och designmetodik (2)  
Grafisk design GR (B), Vetenskaplig metod B (1)  
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin (1)  
Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik (1)  
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik (2)  
Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II (1)  
Maskinteknik GR (A), Tillverkningsmetoder (1)  
Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab (1)  
Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård (2)  
Medicinsk vetenskap AV, Komplicerad graviditet och förlossning (2)  
Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II (1)  
Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö (1)  
Miljöteknik GR (A), Miljöledning och miljöcertifiering (1)  
Miljöteknik GR (B), Ekologisk teknik (1)  
Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning (1)  
Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs (3)  
Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6 (2)  
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet 1 (2)  
Sociologi GR (A), Sociologins klassiker (1)  
Statsvetenskap GR (A), Internationell politik (1)  
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 (1)  
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 (2)  
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism (2)  
Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II (2)