Gamla tentor

Spara favorit 22 okt oktober 2019

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Tentorna är sorterade i bokstavsordning under respektive ämne. De tentor vi inte kunde kategorisera finner du under "Övrigt". Du kan även söka efter tentan i sökrutan som finns på sidan.  Publiceringen sker successivt, med viss fördröjning.

Tänk på att de tentor som finns publicerade här endast är exempel på hur tentorna sett ut tidigare. Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs kan därför ha ett helt annat innehåll än tidigare terminer. För mer information om vad som är relevant att studera inför just din tenta rekommenderar vi att du rådgör med läraren för kursen.

Leta efter gamla tentor

Skriv in kurs, program eller ämne

Biologi  
Byggnadsteknik  
Byggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik (3)  
Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I (3)  
Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I (3)  
Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning (4)  
Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II (1)  
Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner (2)  
Datateknik  
Datateknik AV, Distribuerade system I (1)  
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar (3)  
Datateknik AV, Maskininlärning (1)  
Datateknik AV, Multimediekodning och -distribution (1)  
Datateknik AV, Sannolikhetslära och stokastiska processer (3)  
Datateknik AV, Simulering av kommunikationssystem (1)  
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem (2)  
Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs (2)  
Datateknik GR (A), Java I (2)  
Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet (3)  
Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik (2)  
Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt (2)  
Datateknik GR (C), Programspråksteori (3)  
Industriell organisation och ekonomi AV, Vetenskaplig metod (2)  
Elektronik  
Elektroteknik  
Elektroteknik GR (A) Digitalteknik med VHDL (1)  
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem (3)  
Elektroteknik GR (A), Introduktion till styr- och reglerteknik (3)  
Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system (2)  
Energiteknik  
Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer (3)  
Energiteknik GR (B), Byggnadens energisystem (2)  
Energiteknik GR (B), Effektiv resurs- och energianvändning (4)  
Energiteknik GR (B), Kraft och värme (3)  
Energiteknik GR (B), Kraft och värmeteknik (2)  
Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring (4)  
Energiteknik GR (C), Kraft och värmesystem (1)  
Engelska  
Fysik  
Fysik AV, Introduktion till nanoteknik (1)  
Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A (3)  
Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I (3)  
Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik (1)  
Företagsekonomi  
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk (3)  
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation (3)  
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare (3)  
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning (2)  
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer (3)  
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring (3)  
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar (1)  
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster (2)  
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring (1)  
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap (1)  
Grafisk design  
Grafisk design GR (A) Grafisk Designhistoria I (1)  
Grafisk design GR (A), Digital bildhantering (2)  
Grafisk design GR (A), Typografi och form (1)  
Grafisk design GR (A), Visuell identitet och designmetodik (2)  
Grafisk design GR (B), Grafisk designetik (2)  
Grafisk design GR (B), Vetenskaplig metod B (1)  
Historia  
Historia GR (A) (46)  
Idrottsvetenskap  
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktisk tillämpning inom lagsporter (3)  
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin (1)  
Industriell organisation och ekonomi  
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Redovisning (3)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Beslutsanalys I - Beslutsanalys och beslutsverktyg (2)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling (6)  
Industriell organisation och ekonomi GR (B), Verksamhetsanalys för IT-stöd (4)  
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Beslutsanalys II - risk- och beslutsanalys (1)  
Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik (3)  
Journalistik  
Journalistik GR (A), Att arbeta på redaktion I (2)  
Journalistik GR (B), Vetenskaplig metod I (1)  
Journalistik GR (C), Vetenskaplig metod (1)  
Juridik  
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt (5)  
Juridik GR (A), Juridik för projektledare (1)  
Kemi  
Kemi GR (A), Grundläggande laboratorievetenskap (2)  
Kemi GR (B), Analytisk Kemi (2)  
Kemi GR (C), Molekylär struktur (1)  
Kriminologi  
Kulturgeografi  
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld (5)  
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet (4)  
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik (3)  
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism (3)  
Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II (2)  
Kvalitetsledning  
Maskinteknik  
Maskinteknik AV, Elasticitetsteori (2)  
Maskinteknik GR (A), Hållfasthetslära (2)  
Maskinteknik GR (A), Moderna material (3)  
Maskinteknik GR (A), Tillverkningsmetoder (2)  
Maskinteknik GR (A), Tillämpad mätteknik (3)  
Maskinteknik GR (A), Tillämpad mätteknik, sportteknologi (1)  
maskinteknik GR (A), Verkstadsmätteknik (1)  
Maskinteknik GR (B), Materialteknik (3)  
Maskinteknik GR (C), Analys och simulering av mekanisk konstruktion (2)  
Maskinteknik GR (C), Datorstödd dimensionering (3)  
Maskinteknik GR (C), Maskinelement (3)  
Matematik  
Maskinteknik GR (C), Konstruktionsteknik II (3)  
Matematik GR (A), Diskret matematik (2)  
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i analys (2)  
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik (3)  
Matematik GR (A), Kompletteringskurs i analys (3)  
Matematik GR (A), Matematikdidaktik för ämneslärare, gymnasieskolan, introduktion (1)  
Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab (1)  
Matematik GR (B), Kryptografi (1)  
Matematik GR (B), Linjär algebra II (1)  
Matematik GR (B), Matematisk modellering (1)  
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik (1)  
Medicin  
Medicinsk veten (104)  
Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III (26)  
Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande (2)  
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I (3)  
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom I (1)  
Medicinsk Vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi (2)  
Medicinsk vetenskap  
Medie o kommunikationsvetenskap  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Projektledning inom grafisk design (2)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Kommunikationsvärde för organisationer (2)  
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation (3)  
Miljöteknik  
Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö (1)  
miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier (3)  
Miljöteknik GR (A), Miljöledning och miljöcertifiering (1)  
Miljöteknik GR (B), Ekologisk teknik (1)  
Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA) (3)  
Miljöteknik GR (B), Miljöteknik, Praktikförberedande (3)  
Miljövetenskap  
Miljövetenskap AV, Integrerad miljöbedömning (2)  
Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv (4)  
Miljövetenskap AV, Styrning för hållbar utveckling (1)  
Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning (2)  
Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs (4)  
Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa (1)  
Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa EkoE (1)  
Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE (3)  
Miljövetenskap GR (B), CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi (2)  
Nationalekonomi  
Nationalekonomi (72)  
Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och Marknader (3)  
Omvårdnad  
Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, verksamhetsförlagd utbildning (1)  
Pedagogik  
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I (1)  
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II (1)  
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik IV samt verksamhetsförlagd utbildning II (1)  
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Förskollärare (1)  
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare (4)  
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna l, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (3)  
Pedagogik GR (B), Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet (1)  
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, förskollärare (2)  
Psykologi  
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet 1 (2)  
Psykologi AV, Forskningsmetod III, avancerad forskningsmetod och statistik (1)  
Psykologi AV, Hälsopsykologi, utredning och intervention (2)  
Psykologi AV, Neuropsykologi, utredning och intervention (3)  
Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och Beteendemedicin för psykologprogrammet (3)  
Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi (1)  
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi (1)  
Psykologi GR (B), Miljöpsykologi (1)  
Psykologi GR (B), Miljöpsykologi för Psykologprogrammet (3)  
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi (2)  
Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats (1)  
Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik (1)  
Rehabiliteringsvetenskap  
Samhällskunskap  
Socialt arbete  
Sociologi  
Sociologi GR (A), Sociologins klassiker (1)  
Statsvetenskap  
Statsvetenskap GR (A), Internationell politik (1)  
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv (3)  
Statsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället (5)  
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik (2)  
Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering (6)  
Svenska som andraspråk  
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 (3)  
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 (1)  
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 (3)  
Svenska språket  
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 (3)  
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2 (2)  
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3 (3)  
Turismvetenskap  
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism (3)  
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet (4)  
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information (2)  
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling (2)  
Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II (2)