Valmet Automation

Välkommen till programsidan för dig som är student på Automationsingenjörsprogrammet. Här hittar du information som kan vara till hjälp under utbildningen.

Nya studenter som startar hösten 2021

Som du sett i välkomstbrevet startar terminen med en digital informationsträff och upprop via Zoom, tisdag den 31 augusti, kl. 08.45. Uppropet är obligatoriskt och sker via Zoom-länken:https://miun-se.zoom.us/j/63815122342 (Lösenord har du fått i ett e-post)

Välkomstbrev

Programstart

Programstudierna startar med de två kurserna:

  • Projektbaserad Introduktion till Ingenjörsarbete (Kurskod:ER037G)
  • Algebra för Ingenjörer (Kustkod: MA117G).

Kurslitteraturen som du behöver till dessa två kurser finns listad längst ner i respektive kursplan:

Tänk på att beställa kurslitteraturen i god tid innan kursstart. Kurslitteratur köper du själv i en bokhandel t.ex. via Internet. 

Programmet har samläsning med programmet Automationsingenjör vilket betyder att vi ger ca hälften av kurserna var och du läser tillsammans med andra programstudenter. 

 

 

Förberedande matematik för ingenjörsutbildning 2021

För att ge en möjlighet att fräscha upp kunskaperna inför den första matematikkursen erbjuder vi en preparandkurs i matematik som ges på distans två veckor innan terminsstart, vecka 33 och 34.

Kursen startar med ett kort upptaktsmöte via nätet måndagen den 16 augusti kl. 10.15 via Zoom-länken https://miun-se.zoom.us/j/904296787.

Kursen berättigar till studiemedel, men kan inte ingå i examen. Ange i så fall till CSN att studierna börjar den 16 augusti och att du läser 33 poäng under höstterminen (3 förutbildningspoäng för preparandkursen och 30 högskolepoäng för programstudierna). Mer information om preparandkursen finns i välkomstbrevet till Preparandkurs för matematik på högskolan. Där finns även en länk till exempel på uppgifter som man bör kunna lösa. Vi rekommenderar att du gör uppgifterna för att se vad du kan.

Obs! Om du avser att gå kursen så tänk på att försöka skaffa boken: Matematik startbok, ISBN: 9789144134024 i förväg då kursen är kort!

 

Kontakt

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428755