Delta i enkät kring datainsamling

Ons 18 maj 2022 08:05

Christofer Hearne skriver examensarbete kring insamling av data i Moodle, för framtida användning av Learning Analytics. Delta gärna i Christofers enkät, det tar cirka 15 minuter att genomföra.

Hej,  

Mitt namn är Christofer Hearne och jag utför för tillfället mitt examensarbete på C-nivå vid programmet Informatik med inriktning systemutveckling. En del av min empiriska utredning är att fånga studenters åsikter, värderingar och attityder kring vilken data som samlas in och hur den används i Mittuniversitetets läroplattform Moodle.   

Syftet med mitt arbete är att ta fram ett policyförslag för framtida användning av Learning Analytics hos universitetet. Learning Analytics är analysmetoder för institutioner att kunna konvertera deras stora volymer data till att till exempel förstå lärobeteenden eller för att hitta indikatorer på kvalitetsbrister i utbildningen. Det har dock uppstått en hel del etiska dilemman inom Learning Analytics, där det finns förflutna incidenter där studenters dataintegritet försummats. Mitt mål är att förse Mittuniversitetet med ett ramverk för att applicera Learning Analytics på ett dataetiskt sätt, där studenternas dataintegritet är skyddade.  

Mitt urval har enbart kriteriet att respondenten är en aktiv student hos universitetet, oberoende av vilket program hen studerar. Enkäten tar ungefär 15 minuter att slutföra.  

Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig dag! 

Introduktion till enkät (svenska)

Introduktion till enkät (engelska)

Länk till engelska versionen av enkäten

Länk till svenska versionen av enkäten  

Med vänliga hälsningar 

Christofer 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-18