Enkätundersökning

Tis 14 feb. 2023 14:20

Hjälp till med underlag till en magisteruppsats genom att svara på en enkät om våld i ungas parrelationer.

Syftet är att undersöka förekomsten av våld i unga studenters parrelationer, vilka samband som ses med hälsan samt vilket slags stöd unga föredrar och efterfrågar. Enkäten riktar sig till studenter på Mittuniversitetet i åldern 18-25 år. Både studenter med och utan erfarenheter av våld är välkomna att delta. Alla svar är anonyma.  

Ni kommer vidare till enkäten via denna länk  

/Jennifer Halldén, student vid masterprogrammet i folkhälsovetenskap, MIUN


Sidan uppdaterades 2023-02-14