Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5. Upplägget i årskurs 5 är än så länge preliminärt.

 

Årskurs 1 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Preparandkurs för civilingenjörsstudier MA009X 3         V
Grundläggande datavetenskap DT027G 6 6       O
Ingenjörsmetodik FY033G 6 6       O
Algebra MA115G 3 3       O
Introduktion till programmering DT028G 6   6     O
Linjär algebra I MA073G 6   6     O
Hållbar utveckling för ingenjörer KE032G 3   3     O
Ellära och elektronik ET047G 6     6   O
Differentialkalkyl MA129G 6     6   O
Introduktion till projektbaserad produktutveckling IG028G 6     3 3 O
Digitalteknik med PLC ET099G 6       6 O
Integralkalkyl MA131G 6       6 O

Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 34-35, 2018. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2018/19 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 2 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Analog elektronik ET065G 6 6       O
Flervariabelanalys MA068G 6 6       O
Introduktion till programmering av inbyggda system ET095G 6 3 3     O
Mekanik I FY015G 6   6     O
Serier och transformer MA067G 6   6     O
Elektromagnetism och vågrörelselära I FY024G 6     6   O
Reglerteknik ET050G 6     6   O
Signaler och system ET051G 6     3 3 O
Objektbaserad programmering DT026G 6       6 O
Matematisk statistik MA087G 6       6 O

Läsåret 2019/20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 3 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Elektromagnetisk fältteori FY018G 6 6       O
Mätteknik ET044G 6 6       O
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod ET109G 3 3       O
Multimedie- och kommunikationssystem DT075G 6   6     O
Sensorer och instrumentering EL046A 6   6     O
Arbetsmiljö för ingenjörer MÖ033G 3   3     O
Prototypkonstruktion av inbyggda system ET100G 6     6   O
Hållbar elenergianvändning ET105G 6     6   O
Signalteori ET079G 3     3   O
Examensarbete för kandidat ET107G 15       15 O

Läsåret 2020/21 börjar vecka 36 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 4 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Projektbaserat produktutveckling EL057A 15 15       O
Projekt i inbyggda sensorsystem ET106G 9   9     V
Industriell ekonomi, Introduktion IG001G 6   6     O
Programmering av inbyggda system EL042A 12     12   O
Projektledning IG004A 6     3 3 O
Sensornätverk EL014A 6       6 O
Tillämpad maskininlärning ET006A 6       6 O

Läsåret 2021/22 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 5 - Preliminärt Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Energiförsörjning av inbyggda sensorsystem EL049A 7,5 7,5       O
Signalbehandling och analys EL050A 7,5 7,5       O
Specialiseringsprojekt EL052A 9   9     O
Vetenskapligt skrivande och metod EL051A 6   6     O
Examensarbete för civilingenjörsexamen EL039A 30     15 15 O

Läsåret 2022/23 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.

 

(Du som väljer att avsluta dina studier på KTH hittar information om aktuella masterprogram, årskurs 4-5, via KTHs hemsida för civilingenjörsutbildningen i elektroteknik. Vilka masterprogram på KTH som kan sökas från Mittuniversitets utbildning meddelas under vårterminen i årskurs 3.)