Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5.

 

Årskurs 1 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Preparandkurs för civilingenjörsstudier MA009X 3         V
Konstruktionsteknik I MT043G 6 6       O
Ingenjörsvetenskap FY032G 3 3       O
Algebra MA115G 3 3       O
Introduktion till projektbaserad produktutveckling IG028G 6 3 3     O
Mekanik I FY015G 6   6     O
Linjär algebra I MA073G 6   6     O
Designintroduktion IU125G 6     6   O
Differentialkalkyl MA129G 6     6   O
Skiss- och modellteknik IU095G 6     3 3 O
Materialteknik MT056G 6       6 O
Integralkalkyl MA131G 6       6 O

Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 34-35, 2014. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2014-15 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 2 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Numeriska metoder med Matlab MA123G 6 6       O
Flervariabelanalys MA068G 6 6       O
Hållfasthetslära MT054G 6 3 3     O
Industriell ekonomi, Introduktion IG001G 6   6     O
Serier och transformer MA067G 6   6     O
Mekanik II FY016G 6     6   O
Elektromagnetism och vågrörelselära I FY024G 6     6   O
Designmetodik IU126G 6     3 3 O
Termodynamik ER013G 6       6 O
Matematisk statistik MA087G 6       6 O

Läsåret 2015-16 börjar vecka 36 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 3 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Konstruktionsteknik II MT055G 6 6       O
Datorstödd design TD002G 9 6 3     O
Kommunikation i tal och skrift JO012G 6 3 3     O
Arbete och miljö MÖ002G 6   6     O
Hållfasthetslära med partiella differentialekvationer MT059G 6   3 3   O
Finita elementmetoden MT008A 6     6   O
Ellära och elektronik ET047G 6     6   O
Examensarbete TD001G 15       15 O

Läsåret 2016-17 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 4 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Interaktionsdesign IU127G 6 6       O
Produktsemiotik IU128G 6 6       O
Kvalitetsteknik för civilingenjörer KV028G 6 3 3     O
Projektarbete IU028A 6   6     O
Tillämpad optimering DT059A 6   6     O
Elasticitetsteori MT017A 6     6   O
Reglerteknik ET050G 6     6   O
Projektledning MT014A 6     3 3 O
Mekatronik MT019A 6       6 O
Designstrategi IU029A 6       6 O

Läsåret 2017-18 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 5 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Projektbaserad produktutveckling TD002A 15 15       O
Tillämpad mekanik MT025A 6   9     O
Vetenskaplig metod IG012A 6   6     O
Examensarbete TD001A 9     15 15 O

Läsåret 2018-19 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.