Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5. Upplägget i årskurs 5 är än så länge preliminärt.

 

Årskurs 1 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Preparandkurs för civilingenjörsstudier MA009X 3         V
Konstruktionsteknik I MT043G 6 6       O
Ingenjörsmetodik FY033G 6 6       O
Algebra MA115G 3 3       O
Mekanik I FY015G 6   6     O
Linjär algebra I MA073G 6   6     O
Hållbar utveckling för ingenjörer KE032G 3   3     O
Designintroduktion IU125G 6     6   O
Differentialkalkyl MA129G 6     6   O
Introduktion till projektbaserad produktutveckling IG028G 6     3 3 O
Materialteknik MT056G 6       6 O
Integralkalkyl MA131G 6       6 O

Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 34-35, 2017. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2017-18 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 2 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Skiss- och modellteknik IU095G 6 6       O
Flervariabelanalys MA068G 6 6       O
Numeriska metoder med Matlab MA123G 6 3 3     O
Hållfasthetslära MT076G 6   6     O
Serier och transformer MA067G 6   6     O
Mekanik II FY038G 9     9   O
Designmetodik IU126G 6     6   O
Datorstödd design TD002G 9       9 O
Matematisk statistik MA087G 6       6 O

Läsåret 2018-19 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 3 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Termodynamik ER013G 6 6       O
Ellära och elektronik ET047G 6 6       O
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod TD003G 3 3       O
Konstruktionsteknik II MT055G 6   6     O
Industriell ekonomi, Introduktion IG001G 6   6     O
Arbetsmiljö för ingenjörer MÖ025G 3   3     O
Kontinuummekanik MT085G 9     9   O
Reglerteknik ET050G 6     6   O
Examensarbete TD001G 15       15 O

Läsåret 2019-20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 4 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Interaktionsdesign IU127G 6 6       O
Kvalitetsteknik för civilingenjörer KV028G 6 6       O
Produktsemiotik och designstrategi IU035A 6 3 3     O
Finita elementmetoden MT008A 6   6     O
Mekanisk design MT034A 30   6 12 12 O
Projektledning   6     3 3 O

Läsåret 2020-21 börjar vecka 36 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 5 - Preliminärt Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Projektbaserad produktutveckling TD002A 15 15       O
Tillämpad mekanik MT025A 6   9     O
Vetenskaplig metod IG012A 6   6     O
Examensarbete TD001A 9     15 15 O

Läsåret 2021-22 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.