Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5. Upplägget i årskurs 4-5 är än så länge preliminärt.

 

Årskurs 1 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Preparandkurs för civilingenjörsstudier MA009X 3         V
Ellära och elektronik ET047G 6 6       O
Ingenjörsmetodik FY033G 6 6       O
Algebra MA115G 3 3       O
Mekanik I FY015G 6   6     O
Linjär algebra I MA073G 6   6     O
Hållbar utveckling för ingenjörer KE032G 3   3     O
Elektromagnetism och vågrörelselära I FY024G 6     6   O
Differentialkalkyl MA129G 6     6   O
Introduktion till projektbaserad produktutveckling IG028G 6     3 3 O
Modern fysik FY025G 6       6 O
Integralkalkyl MA131G 6       6 O

Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 34-35, 2019. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2019/20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 2 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Grundläggande datavetenskap DT027G 6 6       O
Flervariabelanalys MA068G 6 6       O
Numeriska metoder med Matlab MA123G 6 3 3     O
Introduktion till programmering DT028G 6   6     O
Serier och transformer MA067G 6   6     O
Digitalteknik med VHDL ET061G 6     6   O
Reglerteknik ET050G 6     6   O
Analog elektronik ET110G 3     3   O
Elektromagnetisk fältteori FY018G 6       6 O
Matematisk statistik MA087G 6       6 O
Programmering för tillämpningar i teknisk fysik TF001G 3       3 O

Läsåret 2020/21 börjar vecka 36 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 3 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Termodynamik ER013G 6 6       O
Fysikens matematiska metoder MA141G 6 6       O
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod TF002G 3 3       O
Hållfasthetslära MT076G 6   6     O
Kvantmekanik FY039G 6   6     O
Arbetsmiljö för ingenjörer MÖ033G 3   3     O
Mekanik II FY038G 9     9   O
Simulering och beräkning TF003G 6     6   O
Självständigt arbete TF004G 15       15 O

Läsåret 2021/22 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 4 - Preliminärt Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Materialteknik MT055G 6 6       O
Fasta tillståndets fysik I FY037G 6 6       O
Materialkaraktärisering FY020A 6 3 3     O
Optik   6   6     O
Industriell ekonomi, Introduktion IG001G 6   6     O
Fasta tillståndets fysik II FY009A       6   O
Introduktion till nanoteknik FY021A       6   O
Projektledning IG004A 6     3 3 O
Nanofabrikation   6       6 O
Materialvetenskapligt projekt I   6       6 O

Läsåret 2022/23 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 5 - Preliminärt Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Projektbaserad produktutveckling   15 15       U
Materialvetenskapligt projekt II   9   9     O
Vetenskaplig metod   6   6     O
Examensarbete   30     15 15 O

Läsåret 2023/24 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.