Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5.

 

Årskurs 1 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Preparandkurs för civilingenjörsstudier MA009X 3         V
Ingenjörsvetenskap FY032G 3 3       O
Algebra MA115G 3 3       O
Teknisk kemi KE026G 12 6 6     O
Introduktion till projektbaserad produktutveckling IG028G 6 3 3     O
Linjär algebra I MA073G 6   6     O
Differentialkalkyl MA129G 6     6   O
Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder KE027G 12     6 6 O
Kemiteknik för hållbar utveckling KT018G 6     3 3 O
Integralkalkyl MA131G 6       6 O

Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 34-35, 2015. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2015/16 börjar vecka 36 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 2 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Flervariabelanalys MA068G 6 6       O
Numeriska metoder med Matlab MA123G 6 6       O
Organisk kemi KE028G 6 3 3     O
Biokemi KE029G 6   6     O
Mekanik I FY015G 6   6     O
Kemisk dynamik KE030G 6     6   O
Elektromagnetism och vågrörelselära I FY024G 6     6   O
Värme- och strömningslära   6     3 3 O
Termodynamik ER013G 6       6 O
Matematisk statistik MA087G 6       6 O

Läsåret 2016/17 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.

 

Årskurs 3 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Kemisk processteknik   6 6       O
Molekylär struktur KE033G 6 6       O
Kommunikation i tal och skrift JO012G 6 3 3     O
Materialens struktur och egenskaper KT027G 9   9     O
Laborationskurs KT019G 3   3     O
Säkerhet och underhållsteknik KT022G 7,5     7,5   O
Introduktion till forskningsarbete KT021G 7,5     7,5   O
Självständigt arbete KT017G 15       15 O

Läsåret 2017/18 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 4 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Effektiv resurs- och energianvändning ER047G 6 6       O
Fysikalisk kemi med yt- och kolloidkemisk inriktning KE012A 15 6 9     O
Kvalitetsteknik för civilingenjörer KV028G 6 3 3     O
Projektbaserat forskningsarbete KT030A 9   3 6   O
Introduktion till nanoteknik FY021A 6     6   O
Projektledning IG022A 6     3 3 O
Arbetsförlagt projekt KT032A 12       12 O

Läsåret 2018/19 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

Årskurs 5 Kurskod hp Läsperiod O/V
1 2 3 4
Biopolymerkemi KT035A 6 6       O
Biofiberteknologi KT034A 12 9 3     O
Vetenskaplig metod IG012A 6   6     O
Industriell ekonomi, Introduktion IG001G 6   6     O
Självständigt arbete KT027A 30     15 15 O

Läsåret 20219/20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.

 

(Du som väljer att avsluta dina studier på KTH hittar information om aktuella masterprogram, årskurs 4-5, via KTHs hemsida för civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi. Vilka masterprogram på KTH som kan sökas från Mittuniversitets utbildning meddelas under vårterminen i årskurs 3.)