Stålbandspress IPCO

Processoperatörsutbildningen, 120 hp

Programsidor för dig som är student på Processoperatörsutbildningen.

Denna sida innehåller information för dig som är student på programmet Processoperatörsutbildningen. Utbildningen ges tillsammans med Umeå Universitet. Det betyder att du kommer att befinna dig i både Mittuniversitetets och Umeå Universitets studiemiljöer. De viktigaste informationskällor är universitetens studentwebbar https://www.miun.se/student/ och https://www.umu.se/student/. Där finner du information om aktuella kurser, länkar för att registrera sig på kurser och anmäla sig till tentamen samt inloggning till Ladok där du ser dina studieresultat och kan hämta intyg med mera.

Om utbildningen

Ramschema och samlingsveckor

Ramschemat ger dig en överblick över vilka kurser som du ska läsa under utbildningen.

Preliminära samlingsveckor 2021/22

Slutgiltigt besked om samlingsveckor publiceras i respektive kurs schema.

 

Antagningsomgång HT21 årskurs 1

Kurs

Samlingsveckor och plats

Kommentar

KT023G:  Inledande kurs för processoperatörer

Ingen

Ersatt av videolektioner på grund av corona.

5MA193: Algebra och analys för processoperatörer

Ingen 

 

5KE184: Allmän kemi

Ingen 

 

KT024G: Kemi med energiteknik

Preliminärt Vecka 2
Sundsvall

 

ER051G: Tillämpad energiteknik för processoperatörer

Preliminärt Vecka 5-6 Sundsvall/Härnösand

En labbgrupp per vecka

ER052G: Drift- och underhållsteknik

Preliminärt Vecka 5-6 Sundsvall/Härnösand

En labbgrupp per vecka

5KE185: Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier

Ej schemalagd 

 

5KE186: Industriförlagd praktik för processoperatörer

Ingen

 

 

 

Antagningsomgång HT19 årskurs 2
Kurs Samlingsveckor och plats Kommentar

KT026G: Biofiberteknologi för processoperatörer

Ingen

Ersatt av videolektioner och simuleringsuppgift på grund av corona

5KE188: Miljöteknik och hållbar utveckling

Ej schemalagd 

 

5EL133: Elteknik

Ej schemalagd

 

5EL135: Industriella mätsystem

Ej schemalagd

 

5EL278: Industriell reglerteknik

Ej schemalagd

 

5KE186: Industriförlagd praktik för processoperatörer

Ej schemalagd

 

KT028G: Projekt, projektledning och arbetsmiljö

Ej schemalagd 

 

KT015G: Självständigt arbete

Vecka 22: Sundsvall eller Umeå

 

 

Kursplaner

I kursplanerna hittar du de viktigaste informationer för en specifik kurs. Här kan du t.ex. läsa om kursens mål, innehål, examinationsmoment och kurslitteratur.

Det är lättast att hitta rätt kursplan om du har kursens kurskod. Kurskoden står, t.ex. i ramschemat. För att söka kursplan, går till https://www.miun.se/kursplaner.

Schema

  • Mitt schema - Mittuniversitetets eget schemagränssnitt på studentportalen. Här visas bara kurser du är registrerad på (gäller även omregistrerade kurser). Här kan du även boka grupprum.
  • TimeEdit - ett mer komplext vertyg. Här kan du se scheman av program, kurser, personal och lokal. Du kan se schemat av kurser du är inte registrerad på. Tänk på att programschemat kanske inte stämmer överens med ditt personliga schema om du läsa enligt individuellt studieplan. Programmets kurskoder kan du finna i ramschemat.
  • Tentamensschema - i TimeEdit kan du även hitta en översikt av alla tentamina i Sundsvall.

Individuell studieplan och studievägledning

Det finns många anledningar för att läsa kurser i en annan ordning än det som står i ramschemat, eller för att byta ut kurser. I dessa fall ska du, tillsammans med programansvarig, ta fram en individuell studieplan. Individuella studieplan tas, i vanligt ordning, fram innan höstterminen och gäller för ett år. Om du tror att du behöver en individuell studieplan, kontakta programansvarig i god tid för att boka in ett studievägledningsmöte.

Om du har slutförda kurser från tidigare studier som liknar kurser du ska läsa nu, kan du tillgodoräkna dessa kurser

Examensarbeten

Under dina studier kommer du att genomföra ett examensarbete (självständigt arbeten).  Du kommer att bli inbjuden till en introduktionsträff i mitten av årskurs 2 där du får mer information om genomförandet.

Vi ser gärna att examensarbeten genomförs i samarbete med företag. Detta krävs att du i god tid funderar på arbetets inriktning och funderar på vilka företag som kan vara intressanta att arbeta med.

Att studera utomlands

Att studera en del av utbildningen utomlands ser inte bara bra ut på din CV, utan är en upplevelse som är värdeful både för livet och karriär. Om du funderar på att studera en eller två terminer utomlands, så är det bra att kontakta programansvarig tidigt för att planera vilken termin / vilka terminer som lämpar sig för detta.

Andra länkar

Kontakt

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428890